Өргөдөл гаргах


- н баталгаажуулах кодыг оруулна уу.
 
- н баталгаажуулах кодыг оруулна уу.