Танилцуулга

Тус Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нь 2006 онд байгуулагдаж, 2010 оноос эхлэн Төрийн бус байгууллагын статустайгаар идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Гишүүд нь сайн дурын үндсэн дээр ҮЭХ-нд элсдэг нь бусад байгууллагуудын ҮЭХ-ноос ялгаатай байдаг. Компаниас хараат бусаар, бие даасан байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг ба нийт ажилтнуудын 80 орчим хувийг хамруулсан, гадаад хамтын харилцаа, бусад үйлдвэрчний эвлэлүүдтэй хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн томоохон эвлэл болж өргөжиж байна

 


 

10000
гаруй ажилчдын төлөөлөл байгууллага
2007
оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байна
2009
“Golden Star” шагнал


Бүтэц зохион байгуулалт

OTTU.mn

 

ТУЗ
Ажлын алба