Санал хүсэлт

2024-06-17 06:33

Таны санал хүсэлт амжилттай илгээгдлээ.
 
 
 
 
 

Нууцлалын бодлого: Бид гишүүний мэдээллийг зөвхөн гишүүн өөрөө бөглөж өгсөн тохиолдолд л авна. Үүгээр бид ҮЭХ гишүүний бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх болно. Цаашид таны энэ мэдээллээр өргөдөл гомдлын цэс ажил оруулах, хөнгөлөлт урамшуулал, үйл ажиллагааны мэдээлэлүүдийг түгээхээр зорино. Санал хүсэлтийг хүлээн аваад бүртгэлжүүлээд таньтай эргэж холбогдох болно.