Оюу толгой ХХК-ийн Уул, уурхайн ажилтны ҮЭХорооны 3-р улирлын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан