Оюутолгойн ХХК уул уурхайн ажилтны үйлдвэрчний эвлэл хороо, Оюутолгойн ХХК-н Орон нутгийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны төлөөлөл 2024.06.13 ны өдөр Улаанбаатар хотод анхны уулзалтаа амжилтай зохион байгууллаа.

Оюутолгойн ХХК уул уурхайн ажилтны үйлдвэрчний эвлэл хороо, Оюутолгойн ХХК-н Орон нутгийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны төлөөлөл 2024.06.13 ны өдөр Улаанбаатар хотод анхны уулзалтаа амжилтай зохион байгууллаа.

Уулзалтаар ажилчдын нийтлэг ашиг сонирхлыг дээдлэн Хамтын гэрээний саналуудыг нэгтгэн ажиллах ажлын хэсгийг яаралтай зохин байгуулахаар шийдвэрлэлээ.OTTU.mn