ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК-ИЙН УУЛ, УУРХАЙН АЖИЛТНЫ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРОО-Д хэрхэн элсэх вэ

1.Гишүүнээр элсэх анкетыг татаж аваад холбогдох анкетыг гаргацтай үнэн зөв бөглөөд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

2.Баталгаажуулсан анкетыг сканердаж PDF файл болгон хувиргаад oyutolgoi@ottu.mn цахим шуудан-руу илгээнэ.

3.Гарын үсэг баталгаажуулсан анкетын эх хувийг харьяалагдах тойргийн тэргүүлэгч гишүүндээ хүргэж өгөх. Хэрэв тэргүүлэгч гишүүнээ мэдэхгүй бол ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК-ИЙН УУЛ, УУРХАЙ АЖИЛТНЫ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРООНД гэж хаяглаад 94000656 дугаарыг тавьж шууданд өгч Улаанбаатар хотын Моннис оффис-руу хүргүүлнэ.Эсвэл өөрийн биеэр Моннис оффисын хажуудах ПАРК ВЬЮ РЕЗИНДЕНС, 301 ТООТ байрлах ҮЭХорооны Оффисд хүргүүлнэ.

OTTU.mn