ДУУДЛАГЫН ЦАГТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР ХУРАЛДЛАА

Дуудлагын цагийг ажилласан цагт тооцоож, олговор олгох тухай асуудлын хүрээнд ҮЭХ ажиллаж байгаа талаар бид та бүхэнд өмөн мэдээлээж байсан билээ, тус асуудлыг дурдваас Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 89 дүгээр зүйлд заасны дагуу Дуудлагын цагийг ажилласан цагт тооцоож, олговор олгох тухай зохицуулалттай холбоотой асуудлаар ажилчдаас ирсэн санал гомдлын дагуу Оюу Толгой ХХК-ас тодруулга хүссэн билээ, тэгвэл 2022 оны 11 сарын 07 өдөр тус асуудлаар хуралдаж, компани зүгээс бид бүхэнд доорх зураг бүхий холбогдох мэдээллүүд, тайлбар өгсөн ба ҮЭХ-ны зүгээс 3-н тэргүүлэгчид оролцож бодит нөхцөл байдал дээр асуудал ямар байгаа талаар мэдэгдэж яаралтай арга хэмжээ авахыг шаардлаа, хоёр тал ойлголтын зөрөөтэй байсан тул дахин асуудлыг нягталж тодруулж үзээд эргэн 14 хоногийн дараа уулзаж хуралдахаар боллоо.

OTTU.mn

OTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mn