НАРАН ЛАЙФСТАЙЛ ХХК ЗҮГЭЭС БИДЭНД ҮЗҮҮЛЖ БҮЙ ХӨНГӨЛӨЛТ

2022/11/30-ны өдрийг дуустал /ХЭРВЭЭ ТА 10 САРД ХӨНГӨЛӨЛТӨӨ ЭДЛЭЭГҮЙ БОЛ 11 САРД АВАХ ЭРХТЭЙ /

Esprit 20% German sustainable fashion clothing brand /accessories included/

Timberland 10% Footwear and clothing brand

Adidas 20% Sports goods

Eva 20% Underwear and swimsuit

OVS 10% Kids’ clothing, footwear and accessories

Жишээлбэл: Та 10 болон 11 сард эдгээр брэндээс 10-20% хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй боловч нэг брэндээс хоёрдох удаагаа 20%-н хөнгөлөлтийг эдлэхгүй юм.

АНХААРХАД: БРЭНД БҮР ДЭЭР ЗӨВХӨН АНХНЫ ХУДАЛДАН АВАЛТАНДАА ДЭЭРХ ХӨНГӨЛӨЛТИЙГ ЭДЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ.

OTTU.mn

OTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mn