Хяналтын зөвлөлөөс хорооны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ

ҮЭХ-ны ХЗ-оос ҮЭХ-ны үйл ажиллагааны хяналт шалгалтыг 2022 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14-16 цагийн хооронд Үйлдвэрчний хорооны байранд явуулсан билээ. Ттус хяналт шалгалтаар доорх дүгнэлтийг хяналтын зүгээс гаргасан байна.

OTTU.mn

OTTU.mn