3 талт хорооны ажлын хэсгийн 7 гишүүн 10 сарын 19-нд Оюу толгойн талбар дээр ажиллалаа

3 талт хорооны ажлын хэсгийн 7 гишүүн 10 сарын 19-нд Оюу толгойн талбар дээр ажиллалаа.

Тус уулзалтанд:

  1. Н.Амартуул- УУХҮЯ-ны Уул, уурхайн бодлогын газрын мэргэжилтэн

  2. Болд- Монголын уул, уурхайн ассоциацын менежер

  3. Д.Долгор- МЭХГУУ-н ҮЭХолбооны дарга

  4. О.Баярхүү- МЭХГУУ-н ҮЭХолбооны нарийн бичгийн дарга

  5. Г.Баярмаа-ОТ ҮЭХ дарга 

нар оролцож нийт 90 орчим ажилчидтай уулзсан ба 30 орчим ажилчдын санал хүсэлтийг хүлээн авсан үр дүнтэй уулзалт, хурал боллоо.

OTTU.mnOTTU.mnOTTU.mn