Оюу толгой ХХК-ийн Уул, уурхайн ажилтны ҮЭХорооны 2-р улирлын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан