ҮЭХ ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Бид ажилчдаас ирсэн санал гомдлын дагуу Ээлжийн амралттай холбоотой асуудлаар 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр 30/22 дугаартай албан бичгээр Оюу Толгой ХХК-д санал хүргүүлсэн билээ , тус асуудлын хүрээнд холбогдох хариу ирлээ.

ҮЭХороо цаашид уг асуудал дээр үргэлжлүүлэн ажиллан, гарсан шийдвэрийг цаг алдалгүй хүргэх болно.

OTTU.mnOTTU.mn