ДУУДЛАГЫН ЦАГИЙГ АЖИЛЛАСАН ЦАГТ ТООЦООЖ, ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ҮЭХ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Бид Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 89 дүгээр зүйлд заасны дагуу Дуудлагын цагийг ажилласан цагт тооцоож, олговор олгох тухай зохицуулалттай холбоотой асуудлаар  ажилчдаас ирсэн санал гомдлын дагуу Оюу Толгой ХХК-ас тодруулга хүссэн билээ, тус асуудлын хүрээнд доорх албан бичгээр бидэнд хариу тайлбар ирлээ.

ҮЭХороо цаашид уг асуудал дээр үргэлжлүүлэн ажиллан, гарсан шийдвэрийг цаг алдалгүй хүргэх болно.

OTTU.mnOTTU.mn