ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК-ИЙН УУЛ, УУРХАЙН АЖИЛТНЫ ҮЭХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА УУРХАЙН ТАЛБАР ДЭЭР ОЧИН АЖИЛЛАА

ҮЭХорооны дарга Г.Баярмаа, Менежер Б.Бат-Ану нар уурхайн талбар дээр 2022 оны 05 сарын 23-25 өдрүүдэд ажиллаа.

Тус өдрүүдэд ҮЭХ-ны ажлын алба нь :

 2022-2025 онд үйлчлэх хамтын гэрээнд орсон өөрчлөлтийн талаарх бичлэгийг гишүүддээ Баяжуулах үйлдвэр, Ил уурхайн 2 ээлж, админ оффисын IT, Далд уурхайн хяналтын өрөөнд ПРЕСТАРТ-ын үеэр үзүүлж асуултанд хариулав.

2022.05.24: Админ оффисын IT хэсгийхэнд, Ил уурхайн шөнийн ээлжийн 2 багийханд тус тус танилцуулав. Уулзалт тус бүр 1 цаг орчим үргэлжиллээ.

OTTU.mn

2022.05.25: Баяжуулах үйлдвэрийн засварын хэсгийн өглөөний ээлжинд танилцуулав. Далд уурхайн хяналтын өрөөнийн үйл ажиллагаатай танилцав. Хоолны хорооны хуралд оролцов.

OTTU.mnOTTU.mn

Гишүүд ажилчдаас шаардлагатай санал, хүсэлт, гомдол мэдээллийг хүлээн авав Үүнд:

 • Сонгууль дээр шударга бус байна, хүссэн хүн маань нэр дэвшихгүй байна, учир нь ОТ-ээс шалгуур тавьж байгаа нь гишүүдийн сонгогдох эрхэд халдаад байна тэрийг нь болиулмаар байна
 • Сахилгын шийтгэлээс болж тэргүүлэгчид сонгогдох боломжийг өгөх хэрэгтэй (сахилгын шийтгэлийг болон техник тоног төхөөрөмж болон бусад зөрчил, алдаа дутагдлаас гэж ялгах)
 • Цалин бодох аргагчлалийн талаарх, хэрхэн боддог талаар сургалт мэдээлэл авах
 • 4040-г ажиллуулах
 • Bonus дээр бүх ажилтанд жигд 13 дахь цалин болгож оруулах
 • Аавын 18 долоо хоногийг 4.27-оос гэж байгаа нь онцгүй байна, өмнө төрсөн хүүхдүүдийг бас оруулах
 • Далд уурхайн хэсэг дээр цалин бодох, цалин нэмэгдэх аргачлал тодорхой бус, нэг ажилтны хүсэлт 6 сар болж байгаа ч шийдвэрлэгдээгүй. Хүний нөөцийнхөн тодорхой хариу өгөхгүй байгаа.
 • OTTU.mnOTTU.mnOTTU.mn

  ҮЭХорооны саналын хүсэлтийн хүрээнд:

 • HR Business partner -ийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар компанид албан бичиг өгөх
 • Аавын 18 долоо хоногийг тооцох тал дээр албан бичиг өгөх
 • ОТ ХХК-ийн зүгээс ээлжийн амралтын асуудлыг тодорхой болгож судалгаа шинжилгээг яаралтай хийж шийдвэрлэхOTTU.mnХоолны хорооны 2 дахь хурлыг төлөвлөн хийж дараах шийдвэрүүд гарав.Үүнд:
 • ҮЭХ-ооноос хийсэн асуулгын 2 нээлттэй асуултад гишүүдээс хамгийн их ирсэн санал хүсэлтийг шигшиж ОТ-д өгөх – 5.31нд өгөх
 • ОТ болон ҮЭХ-оос Хамтарсан санал асуулгыг хийх, ингэхдээ судалгаагаа илүү дэлгэрэнгүй болгох хамтын оролцоотойгоор, ямар чиглэлээр явуулах талаар хамтдаа сууж загвар гаргах /06.07-нд асуулгын драфтыг ҮЭХ-нд ирүүлэх, сайтын бүх ажилтнуудыг хамруулах/
 • Хоолны хорооны хурлыг сар болгон 1 удаа хуралдах
 • Боолтын хоолны амттан, ундаа зэргийг нийт гишүүдээс санал авч гишүүдээр өөрсдөөр нь сонголтыг хийлгэх /цаашид амталгаа хийхгүй, санал асуулгаар хийх/
 • Зөв эрүүл хооллолтын сургалт сурталчилгааг видео хэлбэрээр хамтран шат дараатайгаар зохион байгуулах 

Гэх зэрэг ажлуудыг томилолтын хугацаандаа ҮЭХ-ны ажлын албан хийж гүйцэтгэсэн ба ажилчдын болон гишүүдийнхээ ажиллаж  байгаа нөхцөл байдалтай танилцаад ирлээ. Бид цааш цаашдаа гишүүдийнхээ эрх ашгийг хамгаалан сайжруулалт дээр анхааран ажиллах болно.