ОТ ХХК болон ҮЭХ хооронд 2022 оны 03 дугаар сарын 14-нд эхлүүлсэн цалин хөлстэй холбоотой хэлэлцээр өндөрлөлөө

OTTU.mn