Оюу толгой ХХК-ийн Уул, уурхайн ажилтны ҮЭХорооны 1-р улирлын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан

OTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mn