Ц.Дэлгэрхүү: Зардал хэмнэх ажлын хүрээнд ажилчдын цалинг хассан гэж үзэж байна

dbmamc.mn“Оюу толгой” ХХК 2017 оны зургаадугаар сарын 24-нөөс аравдугаар сарын 2-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймагт байрлах уурхайн талбартаа АШУҮИС-ийн дэргэдэх Хөдөлмөр орчны эрүүл мэндийн институтээр хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэжээ. Гэтэл энэхүү үнэлгээний тайланг үндэслэн тэдний хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж буй нэмэгдлийг цуцалсныг тус компанийн ажилчид эсэргүүцэж байгаа аж. Энэ талаар өнөөдөр “Оюу толгой” ХХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос мэдээлэл хийлээ.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Ц.Дэлгэрхүү “Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд нийт 90 ажлын байранд ажиллаж буй 329 ажилтан хамрагдсанаас 200 гаруй хүний хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийг хэвийн гэж дүгнэснээр нэмэгдлийг нь хассан. Гэтэл энэхүү институт нь хэвийн бус хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийх эрхтэй байгууллага биш. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд судлалын төв нь ганцаараа хөдөлмөрийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хийх эрхтэй гэдгийг холбогдох тогтоомжид заасан. Энэхүү нөхцөл байдлыг "Оюу толгой" ХХК-д албан ёсоор мэдэгдэн хүнд хортой нөхцөл нь хасагдсан ажилчдад нь хэвийн бусыг нөхцөлийг нь буцаан олгох, нэмэгдэл ороогүй хугацааныхыг нь нөхөн олгохыг хүссэн. Гэвч компанийн зүгээс Монгол улсын хууль тогтоомжийн тодорхой бус байдлаас болсон гэж тайлбарлан, хүлээж аваагүй” гэлээ. 

Хүнд хортой нөхцөлд ажиллаж буйн нэмэгдэл нь үндсэн цалингийн 13 хувьтай тэнцдэг бөгөөд ийнхүү хасагдсанаар "Оюу толгой"-н Ил уурхайн ажилчдын эрх ашиг хөндөгдөж байгаа гэдгийг тэрбээр мөн дурдаж байв. 

Тиймээс Үйлдвэрчний эвлэлийнхэн Хөдөлмөрийн хамтын маргаан үүсгэж, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад хөдөлмөрийн зуучлагч томилуулах хүсэлтийг гарган хөдөлмөрийн зуучлагч томилуулсан боловч хөдөлмөрийн зуучлалын хуралд Оюутолгой ХХК-ийн зүгээс оролцоогүй байна. Зуучлал амжилтгүй болсон тул Хөдөлмөрийн арбитр томилуулжээ. Гэтэл энэ бүх үйл ажиллагаанд "Оюу толгой" ХХК оролцоогүй бөгөөд Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын зуучлагч томилсон захирамжийг хүчингүй болгуулахаар нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан байна.

Түүнчлэн АШУҮИС-ийн дэргэдэх Хөдөлмөр орчны эрүүл мэндийн институтэд хандаж, үнэлгээний тайлангийн талаар тайлбар хүсэхэд тус байгууллагын дүгнэлт нь ажилчдын цалинг хасах үндэслэл болохгүй ба хөдөлмөрийн нөхцөлийн тайлан гэжээ. Тиймээс ажилчдын хэвийн бусын нэмэгдлийг хассан нь зардал хэмнэх ажлын хүрээнд монгол ажилчдын цалинг хассан гэж харагдаж байна хэмээн Ц.Дэлгэрхүү хэллээ. 

Мөн тэрбээр “Өмнөговь аймагт байрлах Оюу толгойн төслийн Байгаль орчин менежментийн тайлан, Төлөвлөгөөт тайлан гэж бий. Үүнд сүүлийн долоон жил Оюу толгойн уурхайн талбарын тоосжилтын хэмжээ дундаас дээш буюу хүнд хортой байсан гэсэн дүгнэлт гарсан байдаг. Талбар нь хүнд хортой байхад тэнд байрлах ажлын байр нь хэвийн байх үндэслэл байхгүй” хэмээв. 

dbmamc.mn

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн хуульч Б.Тунгалагнаран “Мэргэжлийн бус байгууллагаар хөдөлмөрийн байрны үнэлгээг хийлгэж, хүнд хортой нөхцөлийг нэмэгдлийг хассан нь хэд хэдэн хууль тогтоомжийг зөрчсөн. Тодруулбал,  

  1. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2004 оны “Тэтгэврийг Хөнгөлөлттэй тогтоох Газрын доор болон хөдөлмөрийн хортой ,халуун ,хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 77 дугаар тушаалыг зөрчсөн. Тодруулбал, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөл гэж тогтоосон ажлын байрыг хэвийн болгосон.
  2. Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А223 тоот тушаалын хавсралт “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам”-ын 3.6-р зүйл: Хөдөлмөрийн хортой, халуун хүнд нөхцөлтэй холбоотой ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийж , дүгнэлт гаргах асуудлыг Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төв нь хариуцаж гүйцэтгэнэ гэж заасныг зөрчиж эрхгүй этгээдээр дүгнэлт гаргуулсан” гэв. 

Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Ц.Дэлгэрхүүгээс "Оюу толгой" компани ямар байр суурьтай байгааг тодруулахад "Эрх бүхий байгууллагаар дахин үнэлгээг хийлгэе, харин хасагдсан хугацааны нэмэгдлийг нөхөн олгохгүй гэж байгаа. Харин манай Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос хэвийн бусыг нь буцаан олгохын зэрэгцээ хасагдсан хугацааных нь нөхөн олговрыг олго гэсэн байр суурьтай байна" хэмээлээ. 

dbmamc.mn