ОТ сайт дээр эмэгтэйчүүдийн эмч ажиллаа.

ҮЭХорооны зүгээс нийт эмэгтэй ажилчиддаа зориулан ОТ сайт дээр эмэгтэйчүүдийн эмч урьж ажиллууллаа.

OTTU.mn